FREDDY

Han hjælper de syge

Freddy er uddannet sygeplejerske og arbejder på sundhedsklinikken i El Coyolar. Der er cirka 50 beboere forbi hver dag med alt fra for højt blodtryk, diabetes, osteoporose, denguefeber, malaria, nyrelidelser, tuberkulose og lungebetændelse.

Freddy taler meget om forebyggelse, og han skælder ud over kvaliteten af den mad, befolkningen spiser, som han kalder skodmad.

Sundhedsklinikken står til rådighed for cirka 6000 personer og bliver drevet af sundhedsministeriet i El Coyolar. Ud over Freddy er der tilknyttet en studerende og en læge, som kommer fra La Dalia et par gange om ugen.

Noget medicin bliver uddelt gratis til patienterne, mens resten bliver udleveret fra apoteket på recept. En del af arbejdet handler om graviditetskontrol og barsel, og tidligere var der tilknyttet frivillige jordemødre, som hjalp ved pludselige hjemmefødsler. I dag foregår de fleste planlagte fødsler på hospitalet i La Dalia 20 km væk.

Patienter udenfor sundhedsklinikken i El Coyolar.